Edvard Munch:

 munch_melankoli.jpg

På vår hjemlige arena har vår store ekspresjonistiske kunstner Edvard Munch vist oss hvordan han opplevde sine problemer med øynene.  I ekspresjonismen ligger det at motivet har en psykologisk tolkning, og ofte gir det uttrykk for angst og sjelelige kvaler.

Munch ble født i 1863 og begynte på sine eldre dager å få problemer med øynene. I  mai 1930 i en alder av 67 år fikk han en blødning i glasslegemet (korpusblødning) som gjorde at han midlertidig ble nesten blind på dette øyet. I løpet av en 3 måneders tid ble synet gradvis bedre. Øyesykdommen har tydeligvis minnet Munch om dødens nærvær. I en rekke bilder og tegninger beskriver han sykdommen slik han opplever den. I sentrum av skissen tegner han ofte en fugl, en stær. Bildene/skissene ble alle  laget i perioden 1930 -1931. (Eggum 1983). 

På neste side kan du se en lysbildeserie  med tema hvordan han opplevde sin øyesykdom


 

 Du kan klikke på bildene for å få neste bilde og se minibilder i området under lysbildene.

 

 

 Kilder:

Eggum, Arne: Edvard Munch: Malerier- skisser og studier, JM Stenersens Forlag AS, 1983

 

 

Claude Monet:

monet_sandvika_1885.jpg

De fleste som blir operert for grå stær opplever at fargesynet blir endret , ofte opplever de at synet blir mer blåaktig i det "nye" øyet etter operasjonen ,  eller mer gulbrunt i det gamle. Detaljene i bildene blir utydelige ettersom den grå stæren utvikler seg.

Dette blir godt illustrert når vi ser på den store franske maleren Claude Monet (1840-1926). Han er blittt kalt lysets mester. Han har en stor produksjon, blant annet har han malt en rekke bilder fra en dam med vannlijer under mange slags lysforhold. 

Claude Monet  hadde et studieopphold i Sandvika i 1885, og malte der en rekke motiver, blant annet med gamle Løkke bru og Kolsåstoppen (bildet øverst) . Han har en gate der oppkalt etter seg  (Claude Monets Alle) - se etter dette neste gang du besøker Sandvika Storsenter!

 

Det er klart at vi skal være forsiktige med å tilskrive bildenes utseende til hans øyesykdom, men ettersom han selv fra 1912 ga uttrykk for at han strevde med å se - er det lett å tenke at bildenes utforming og koloritt  skyldes sykdommen. Han skal ha sagt at han strevde med å finne fargene, og måtte se på teksten på maling-tubene  når han så utover vannliljedammen og skulle velge farge. 

Han ble operert for grå stær i 1923. Etter dette returnerte han til sin opprinnelige stil - og kastet vrak på mange av sine bilder i den foregående 10-års perioden da han hadde grå stær. Enkelte av bildene ble endog malt omigjen.

 På neste side kan du se en lysbildeserie med hans bilder: 


 

Du kan klikke på bildene for å få neste bilde og se minibilder i området under lysbildene.

 

 

 

 

 

 

White, T: Eye disease changed great painters´ vision og their work later in ther lives. Stanford Report April 11, 2007

 

degas_dansere2.jpeg

 Edgar Degas:

Edgar Degas  (1834-1917) var en fransk maler. Han regnes som en av grunnleggerne til impresjonsismen som vektlegger små detaljer og spesielt lysets spill i motivet.  En stor del av hans produksjon (ca 50%) utgjøres av malerier av dansere. Han slet med en netthinnesykdom gjennom de siste 50 år av sitt liv, fra han var 30 til han døde 83 år gammel. Mens hans tidlige malerier er preget av stor detaljrikdom, samt nøyaktig ansiktstegninger og skyggelegging,   er de senere verker mørke, grove med uttalt mangel på detaljer. 

Det første bildet i serien under er fra 1885 da han var ca 50 år gammel. Merk detaljer i hovedmotivet samt hvordan lyset brukes til å fremheve disse.

Det siste bildet er fra 1905, altså 20 år senere. Motivet er det samme, men fargene er helt andre, nesten groteske og detaljene er meget grove.  Man har forsøkt å anslå hans synsstyrke på dette tidspunkt til mellom 0.1 og 0.05 (dette er et syn som gjør at man stort sett kun har gangsyn) (kilde White 2007) 

 

På neste side kan du se en lysbildeserie  med tema hvordan hans bilder var - tidlig og sent i hans liv...


  

Du kan klikke på bildene for å få neste bilde og se minibilder i området under lysbildene. 

 

 

Kilder:

White, T: Eye disease changed great painters´ vision og their work later in ther lives. Stanford Report April 11, 2007