Artikkelindeks

ANNET: 

Sjeldne  syndromer (Duanes, Browns, Møbius) som har vært der hele livet kan  dekompensere og bli mere plagsomme i voksen alder (ofte slik at man får mer uttalt hodefeilstilling).  Botox eller operasjon kan da være aktuelt.

 

Pasienter med høyt stoffskifte kan utvikle Graves (endokrin oftalmopati) som  innebærer begrenset bevegelse i ulike blikkretninger. Dette betyr at pasienten gjerne ser dobbelt der man ser i bestemte retninger - men ikke i andre. I slike tilfeller kan man oftest se at en eller flere øyemuskler er opphovnede og betente på MR. Oftest går  dette tilbake etter en tid når sykdommen er kommet under kontroll. 

Ved kompliserte skjelinger, der pasienten har plagsomt dobbeltsyn og man ikke kommer i mål med noen form for behandling , kan siste mulighet  være å tilpasse en kontaktlinse som gjør at man ikke ser på øyet (også kalt okklusjonslinse).  Det er noe man kan søke om å få dekket hos NAV.