Artikkelindeks

 

  Det er ikke alltid like lett å se forskjell på våt og tørr AMD. For å skille mellom disse brukes ofte OCT (optical Coherence Tomography). Dette gir et snitt gjennom macula slik at vevsstrukturen kan vurderes. Bildet her visers normal macula. Tettheten av nerveceller er størst midt under fordypningen i midten.
  Bildet her viser tørr AMD. Det eneste man ser er at det røde laget, pigmentcellelaget, er uregelmessig.
 

 

Her er et OCT bilde av våt AMD. Man ser en oppklarning under pigmentcellelaget (det røde laget). Dette er et nøste med unormale blodårer. I netthinnen over seestydelig fortykkelse, med væskefylte oppklarninger.

 

Artikkelvisninger
1586455