Artikkelindeks

 Hvordan skiller man mellom våt og tørr AMD

AMD har alle grader, fra de helt lette pigmentforandringer, til et bilde hvor de sentrale cellene i netthinnen er erstattet av arrvev etter blødninger eller rett og slett tørket inn. 

  

Man skiller mellom tørr AMD, og våt AMD. Dette skillet er viktig og har store behandlingsmessige konsekvenser.

  Normal netthinne. 
  Langtkomment tilfelle med tørr AMD (bilde over). Tørr AMD betyr at nervecellene bare dør bort. Midt i macula er det en lys flekk. Her skulle det sittet tett i tett med nerveceller. Disse er borte. Pasienten kan kun se med de omkringliggende områder av netthinnen. Dette gir kun gangsyn. Det skadede området er ca 3 mm stort her. Dette viser at vår normale synfunksjon er ekstremt avhengig av bittesmå strukturer.
  Dette er  en pasient med moderat våt AMD, slik vi oftest ser det i klinisk praksis. Merk det grålige området sentralt, samt små gullige spetter som representer utfellinger av proteiner og andre stoffer. I tillegg ser du blødningene som etterhvert blir mer og mer fremtredende (neste bilde)
  Ved våt AMD (svært langtkomment tilfelle)   dannes nye blodårer under netthinnen. Disse blodårene lekker væske og det oppstår hevelse i macula. Etterhvert kommer det gjerne blødninger som gjør at blodsirkulasjonen etterhvert opphører. Ved våt AMD kan synsfunksjonen gå fra rimelig bra lesesyn til gangsyn i løpet av noen få dager, men i de aller fleste tilfeller skjer forverrelsen mye mer gradvis, dvs. over måneder. 

 

  Det er ikke alltid like lett å se forskjell på våt og tørr AMD. For å skille mellom disse brukes ofte OCT (optical Coherence Tomography). Dette gir et snitt gjennom macula slik at vevsstrukturen kan vurderes. Bildet her visers normal macula. Tettheten av nerveceller er størst midt under fordypningen i midten.
  Bildet her viser tørr AMD. Det eneste man ser er at det røde laget, pigmentcellelaget, er uregelmessig.
 

 

Her er et OCT bilde av våt AMD. Man ser en oppklarning under pigmentcellelaget (det røde laget). Dette er et nøste med unormale blodårer. I netthinnen over seestydelig fortykkelse, med væskefylte oppklarninger.

 


 

Angiografi:

I de fleste tilfeller vil OCT gi tilstrekkelig informasjon til at man kan starte behandling. I tvilstilfeller kan det være nødvendig med angiografi, dvs at man sprøyter et kontraststoff (fluorescein) inn i en blodåre og følger

med på hvordan kontrasten passerer gjennom netthinnen.

 

  Her er et bilde av et normalt angiogram , tatt noen sekunder etter injeksjon av kontrastvæske i armen. Merk at det sees lite kontrast i maculaområdet, dvs. det mørke pariet sentralt på bildet. Dette skyldes at pigmentcellene (de røde på OCT bildene blokkerer for lyset som ellers hadde skint i gjennom.
  Her er et angiogram ved tørr AMD. I maculaområdet sees flekkvis kontrast, fordi pigmentcellene er borte. Man kaller dette vindusdefekter.
  Her er et bilde ved våt AMD. Et stort blodkarnøste ligger under macula. Disse blodårene skiller seg klart fra de normale blodårene i netthinnen ved å være ekstremt tynne og skjøre. Dersom man får en blødning vil denne fremstå som et svart område der man ikke ser bakenforliggende strukturer.  Blødning fra et slikt blodkar-nøste er den viktigste grunn til alvorlige blødninger inne i øyet - spesielt hos eldre mennesker. 

 

PS: Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om alle artikler. Bruk E-mailadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 

 

 

Artikkelvisninger
1586320