Artikkelindeks

 

Hvordan oppstår glaukom?

For å forstå hvordan glaukom oppstår er det nødvendig å forklare litt om øyets fysiologi:

  Kammervæske produseres i corpus ciliare ( der den lange blå pilen starter) og passerer gjennom pupillen ut i kammervinkelen som er vinkelen mellom iris og hornhinnen. Her filtreres det gjennom trabekelverket (her kalt drainage canal). Dette er enslags sil. Utenfor dette ligger Schlemms kanal som fører kammervæsken ut av øyet og over i blodbanen.

 

Grovt sett  kan glaukom deles i 2 kategorier:

Akutt glaukom eller vinkelblokk glaukom og kronisk åpenvinklet glaukom.

  Akutt glaukom skyldes at avløpet   blokkeres ved at iris (regnbuehinnen) buker fremover og legger seg over kammervinkelen hvor væsken skal renne ut. Bildet  viser dette. 
 

Dette er en svært sjelden form for glaukom. Den er vanligere hos sterkt langsynte, hvor forholdene fortil i øyet er trangere.

Symptomene kommer gjerne akutt. De første symptomer er gjerne tåkesyn og halodannelse rundt lys når man er ute i mørke. Hvis anfallet ikke går over vil man få sterke smerter i øyet eller hodet, gjerne ledsaget av kvalme og brekninger. Typisk er øyetrykket i et fullt utviklet tilfelle 50-60 mm eller mer.

På bildet ser du øyet til en pasient med akutt glaukom. Øyet er rødt, pupillen er stor fordi muskulaturen inne i øyet lammes av det høye trykket. I tillegg ser du at hornhinnen er litt uklar pga hornhinneødem og at forkammeret er grunt fordi iris buler frem.  

 

Behandlingen er enkel: Førstehjelpsbehandling er å gi øyedråper som trekker pupillen sammen og vekk fra den blokkerte utløpskanal. For å hindre tilbakefall lager øyelegen noen små hull i iris med laser (laseriridotomi) slik at kammervæsken ikke hoper seg opp bak i øyet. I de aller fleste tilfeller vil dette være tilstrekkelig til at pasienten aldri får tilbakefall. I sjeldne tilfeller er det nødvendig å lage hull i iris ved en operasjon (kirurgisk iridektomi).  En grå stær operasjon vil også virke helbredende ettersom den nye linsen (IOL'en) som settes inn er mye tynnere enn den gamle. Plassforholdene i øyet blir bedre. Antagelig er akutt glaukom blitt mye sjeldnere fordi så mange eldre er blitt operert for grå stær.

aaaBildet viser akutt glaukom. Iris er presset frem (pil) slik at kammervæsken ikke kan dreneres ut gjennom kammervinkelen.

 

 

En annen variant kan skyldes at kammervæsken ikke kan passere gjennom pupillen pga. sammenvoksninger (såkalt pupilleblokk). Pupilleblokk kommer oftest etter operasjoner i øyet, men kan også komme etter regnbuehinnebetennelser (iridocyclitter) med sammenvoksninger mellom regnbuehinnen og linsen.

 


 

Kronisk, åpenvinklet glaukom.

Dette er i realiteten en gruppe av mange sykdommer.

De vanligste undergruppene er

Simplexglaukom: Motstanden i trabekelverket øker av ukjente årsaker. Trabekelverket er enslags finmasket sil i kammervinkelen. Kammervæsken må gjennom denne silen for å dreneres ut av øyet.

Exfoliasjonsglaukom: Enslags flass dannes i øyet, og flak av dette tetter igjen trabekelverket.

Pigmentglaukom: Pigmentceller løsner fra baksiden av iris og tetter til trabekelverket. Denne formen for glaukom er vanligere blandt fargede, men ganske sjelden hos etnske nordmenn.

 

Medikamentutløst glaukom: Kortison kan av ukjente årsaker gi økt motstand i trabekelverket. Pasienter som bruker kortison, spesielt øyedråper med kortison bør sjekke øyetrykket og utseende på synsnerven regelmessig.

 

Måling av øyetrykk hos øyelege med applanasjonstonometri. Den lille knotten avflater en liten del av overflaten på øyet, og måler øyetrykket  på denne måten.

 

PS: Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om alle artikler. Bruk E-mailadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 

 

Artikkelvisninger
1586327