Artikkelindeks

Nedenfor beskrives en operasjon der vi implanterer en torisk linse. Før operasjonen starter må kirurgen beregne styrken på den toriske linsen, enten ved å bruke et dataprogram eller ved hoderegning. Nedenfor er vist et diagram som viser en linseberegning, samt plan for hvordan linsen skal stå ved avslutning av operasjonen.

 

 

 

 

Artikkelvisninger
1586410