Artikkelindeks

 

Monovision - en bra metode for oppnåelse av brillefrihet.

Med monovision menes at man bruker det ene øyet på lang avstand og det andre øyet på nært. Dette innebærer at man må ha forskjellig brytning i de 2 øynene. Det øyet som skal brukes til lesing må være nærsynt, det andre nær normalsynt.

Man har forskjellige grader av monovision, dersom det nærsynte øyet er ca -1 vil man kunne lese endel i godt lys, er det -3 vil man kunne lese godt også i relativt dårlig lys. Men hvis øynene er veldig forskjelligevil hjernen kunne ha vanskeligheter med å koordinere synet fordi samsynet blir dårligere.

Dersom pasienten fra før har hatt 2 relativt like øyne anbefaler jeg alltid at man tester ut monovision med kontaktlinser først. Dette betyr ikke at man skal bruke kontaktlinser over tid - kun at man skal finne ut om hjernen tolererer denne synssituasjonen ved noen ukers bruk. Man kan også med kontaktlinser teste ut hvilken forskjell i styrke mellom øynene som hjernen tolererer.

 

Artikkelvisninger
1586383