ARTIKLER OM NETTHINNEN OG AMD 

 

Diabetes og øyet Diabetes og øyet   Diabetes og øynene Diabetes kan deles i 2 hovedtyper, type 1 og type 2. Type 1 debuterer gjerne i yngre alder, ofte akutt, med et dramatisk sykdomsbilde. Sykdommen er karakterisert ved at pasienten er avhengig av tilførsel av insulin for å opprettholde livet. På det mikroskopiske plan er sykdommen... Les mer...
Spesielle netthinnesykdommer Spesielle netthinnesykdommer Vi skal i denne artikkelen beskrive noen spesielle sykdommer i øynene, ikke fordi de er spesielt hyppige, men fordi de viser noe om hvor stor variasjonsbredde det er i et såpass lite organ som øyet. Vi vil her omtale 1. Epiretinal fibrose 2. Sentral serøs chorioretinopati 3. Maculahull 4. Degenerativ... Les mer...
Hvordan påvirkes synet av AMD Hvordan påvirkes synet av AMD AMD står for Aldersrelatert Makula Degenerasjon. Populært kalles dette også «Forkalkninger» eller bare « Makula». Makula betyr liten flekk. Denne lille flekken i øyet er helt nødvendig for at øyet skal oppfatte små detaljer fordi her har øyet sin største tetthet med nerveceller. Hva er... Les mer...
Risikofaktorer for AMD Risikofaktorer for AMD   De viktigste risikofaktorene for utvikling av AMD er:    Høy alder: er man over 80 år  vil man oftest finne makuladegenerasjon i lettere eller mer alvorlige grader hos de aller fleste. Makuladegenerasjon er den viktigste årsaken til sosial blindhet i den vestlige verden. Sollys: Andre... Les mer...
AMD og Synshemning AMD og Synshemning   Hvordan måles synsstyrke (visus) ? Synsstyrke eller visus måles gjerne ved at man ser på en tavle med bokstaver i avtagende størrelse. Med et visus på 1,0 8 eller 20/20 ser man gjerne de minste bokstavene, mens visus 0.1 (20/200)betyr at man kun ser de største bokstavene. Er visus dårligere... Les mer...
Behandling av AMD Behandling av AMD   De siste årene har det skjedd en dramatisk forbedring av behandlingen ved AMD, men dessverrre er det bare den våte typen som kan behandles. Jeg vil understreke at det er de færreste av pasientene som utvikler den mest alvorlige formen og får alvorlige problemer med lesesynet. Den tørre AMD... Les mer...
Tørr og våt AMD Tørr og våt AMD  Hvordan skiller man mellom våt og tørr AMD AMD har alle grader, fra de helt lette pigmentforandringer, til et bilde hvor de sentrale cellene i netthinnen er erstattet av arrvev etter blødninger eller rett og slett tørket inn.     Man skiller mellom tørr AMD, og våt AMD. Dette skillet er... Les mer...