Artikkelindeks

Hvordan endres synet av grå stær? 

  Dette er et bilde tatt inn i øyet til en pasient som har grå stær. Som du ser er strukturene i bakre del av øyet meget uklare fordi den uklare linsen bryter lyset meget ujevnt og skaper denne effekten. På samme måte vil pasienten oppleve at alt i omgivelsene oppfattes meget utydelig. 

 

   Dette er samme pasient som over etter at den grå stæren er fjernet. Strukturene i øyebunnen er skarpe. På samme måte oppfatter pasienten omgivelsene skarpere .

Kan operasjonen utføres med laser? Nei, årsaken til dette er for det første at laser ikke er egnet til å knuse annet enn de aller letteste gradene av grå stær, dernest at grøten som oppstår etter knusning av linsen må suges ut. Laser brukes derimot alltid ved spalting av etterstær ( se egen artikkel).

 Vil synet alltid bli bedre med en grå stær operasjon? Nei. Årsaken er at godt syn er avhengig av at øyet ellers er friskt, dvs. at hornhinnen her klar og at nervecellene i øyet er normale. Videre er det nødvendig at synsnerven og synsbanene bakover i hjernen fungerer normalt. Den vanligste årsak til at synet ikke blir bedre etter grå stær operasjon er at det foreligger enten forkalkninger (AMD se egen artikkel) eller grønn stær (= glaukom se egen artikkel). Hjerneinfarkter i bakhoderegionen av hjernen (hjerneslag) fører til at den delen av hjernen som skal oppfatte og tolke synsinntrykkene er skadet. Dette vil ofte resultere i synsfeltutfall, at man ikke ser i deler av synsfeltet.

 


 

Hva er IOL'en laget av og hvor holdbar er den? Linsene vi bruker er oftest laget av silikon, men vi bruker også akryllinser i spesielle tilfeller. Disse er laget av et plastmateriale som er bøyelig / sammenleggbart. Linsene vi bruker at av høy kvalitet, og av de som er mest implantert i verden. Våre linseleverandører er AMO og Alcon. Sentralt i godkjenningen av slike linser er at materialet tåler å være inne i øyet i mer enn 50 år. Vi har aldri måttet fjerne IOL'er fordi materialet har blitt uklart, eller sviktet av andre årsaker. Generelt kan man si at den implanterte IOL har gjennomgått omfattende utprøving av holdbarhet og vil holde i pasientens levetid og vel så det.

 

Finnes det spesiallinser og hva brukes disse til?

Det finnes spesiallinser for flere formål. De viktigste er

  • toriske linser – disse vil korrigere astigmatisme / skjevheter i hornhinnen (se egen artikkel)

  • multifokale linser – linser som skal gi pasientene mulighet for å se på avstand og nært uten briller (se egen artikkel)

  • sulcuslinser – disse brukes til å korrigere restbrytningsfeil etter tidligere grå stær operasjoner.

  • ICL-linser: Disse brukes for å korrigere høygradig nærsynthet og langsynthet der hvor laseroperasjon ikke kan utføres. (se egen artikkel)

 


 

Må jeg bruke briller etter en grå stær operasjon? I forbindelse med operasjonen gjør vi målinger av øyet for å beregne styrken på IOL'en som skal til for å gjøre pasienten normalsynt. Disse målingene gjøres med den best tilgjengelige teknologi på markedet (Zeiss IOL-master). Allikevel må pasienten av og til bruke briller, både på avstand og nært hold.

Årsakene til dette er

  • Formlene som brukes for beregningen av styrken passer best på normalsynte øyne. Dvs. er pasienten sterkt nærsynt eller langsynt er det noe mer sannsynlig at han vil trenge briller for optimal synsstyrke eller i spesielle situasjoner.

  • Formlene forutsetter at IOL'en blir liggende i en bestemt avstand fra hornhinnen, og det er ikke alltid tilfelle. Eksempelvis kan jeg fortelle at et avvik på 1 mm i beregnet linseposisjon kan resultere i 3 Dioptriers avvik i det endelige brytningsresultat. Så store avvik er meget sjelden, men avvik på + eller – 1 er ikke sjeldne. Når vi velger IOL ved operasjonen prøver vi heller å feile på nærsyntsiden, fordi pasienten da vil kunne lese uten briller dersom avviket blir større enn normalt. Ved operasjon av øye nummer 2 bruker vi resultatet fra første øye for om mulig at pasienten skal bli mer normal på det andre øyet. Dersom øynene ikke er alt for forskjellige vil de utfylle hverandre, slik at pasienten i liten grad trenger briller når man bruker øynene sammen.

  • Skjevheter i hornhinnen kan ikke korrigeres, men det finnes egne linser for dette som vi gir tilbud om dersom skjevhetene er store. Disse linsene er kostbare og dekkes ikke av NAV. Se egen artikkel for mer utførlig omtale.

  • Mennesker er forskjellige med hensyn til hva man synes man må se til en hver tid. Noen synes det er helt greit bare de ser døra de skal gå ut igjennom, mens andre synes de må se små detaljer i omgivelsene klart i enhver situasjon. Derfor gir vi ingen garanti for at pasienter ikke trenger briller etter operasjonen. Samtidig vil vi poengtere at langt de fleste kun vil trenge briller enten på avstand eller til lesing.

  • Blir avvikene i brytning så store at det er uakseptabelt er det mulig å opererer om igjen og bytte ut linsen. Dette er noe vi helst vil unngå fordi risikoen ved en slik operasjon er noe større enn ved primæroperasjonen. Har en slik situasjon oppstått vil vi kontrollmåle øynene. Dersom vi har gjort feil målinger vil vi dekke kostnadene ved en reoperasjon. Men dersom våre målinger er korrekte og brytningsavviket skyldes at pasientens øye ikke «oppfører seg normalt i forhold til formlene» vil pasientene måtte dekke egenandelene selv dersom det blir reoperasjon.

 

PS: Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om alle artikler. Bruk E-mailadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.