ARTIKLER OM GLAUKOM / GRØNN STÆR 

 

Diagnostikk ved glaukom Diagnostikk ved glaukom Øyetrykket ved glaukom: Det de fleste forbinder med glaukom er forhøyet øyetrykk (IOP - IntraOkular Pressure). Forhøyet øyetrykk er imidlertid ikke alene nok til å stille diagnosen, man må samtidig ha forandringer ved synsnervene og eller synsfeltene. I tillegg skal det egentlig påvises en ... Les mer...
Behandling av glaukom Behandling av glaukom   Kronisk  glaukom behandles først og fremst medikamentelt med øyedråper. Om dette ikke er tilstrekkelig kan det gis laser (Laser Trabekuloplastikk - LTP) eller med operasjon. 1.  Øyedråper. Det er her 4 hovedgrupper av dråper som kort skal omtales - Prostaglandinanaloger (for eksempel... Les mer...
Hva er glaukom? Hva er glaukom?   Hvordan oppstår glaukom? For å forstå hvordan glaukom oppstår er det nødvendig å forklare litt om øyets fysiologi:   Kammervæske produseres i corpus ciliare ( der den lange blå pilen starter) og passerer gjennom pupillen ut i kammervinkelen som er vinkelen mellom iris og hornhinnen.... Les mer...