Artikkelindeks

Edvard Munch:

 munch_melankoli.jpg

På vår hjemlige arena har vår store ekspresjonistiske kunstner Edvard Munch vist oss hvordan han opplevde sine problemer med øynene.  I ekspresjonismen ligger det at motivet har en psykologisk tolkning, og ofte gir det uttrykk for angst og sjelelige kvaler.

Munch ble født i 1863 og begynte på sine eldre dager å få problemer med øynene. I  mai 1930 i en alder av 67 år fikk han en blødning i glasslegemet (korpusblødning) som gjorde at han midlertidig ble nesten blind på dette øyet. I løpet av en 3 måneders tid ble synet gradvis bedre. Øyesykdommen har tydeligvis minnet Munch om dødens nærvær. I en rekke bilder og tegninger beskriver han sykdommen slik han opplever den. I sentrum av skissen tegner han ofte en fugl, en stær. Bildene/skissene ble alle  laget i perioden 1930 -1931. (Eggum 1983). 

På neste side kan du se en lysbildeserie  med tema hvordan han opplevde sin øyesykdom

Artikkelvisninger
1879895