Artikkelindeks


Retinitis Pigmentosa (RP): På landsbasis regner man med at ca 1500 mennesker har denne sykdommen. Sykdommen kan være arvelig slik at det er flere tilfeller i familien, eller sporadisk. Sykdommen skyldes en eller flere forskjellige stoffskiftefeil i netthinnen. Det karakteristiske funnet når man ser inn i øyet er såkalte beinlegemetegninger, dvs. brunlige og kantete pigmenteringer som gjerne starter i periferien av netthinnen men som etterhvert når inn til de sentrale delene. Pasientene kan ofte fortelle at de har problem med mørkesynet. De ser nesten ingenting i svakt lys. Dette skyldes at de områdene som først rammes er de som inneholder staver. Staver er nerveceller som har størst lysfølsomhet i svak belysning. Motsetningen er tapper: Disse nervecellene er lokalisert omkring macula, de er også ansvarlige for fargesynet. Etterhvert som sykdommen skrider frem vil synsfeltet bli mindre og mindre og pasienten kan etterhvert bli helt blind. Ikke sjelden er sykdommen kombinert med tunghørthet eller døvhet, vi snakker da om det såkalte Ushers syndrom.

  Bildet viser bilde av pasient med RP. Du ser typiske benlegemetegninger rundt blodårene og perifert for disse. Du ser samtidig at netthinnen er tynnere i periferien, faktisk er nervecellene her borte. Fordi denne delen av netthinnen brukes i mørke er pasienten nattblind, mens hun fungerer nenlunde normalt når lysforholdene er gode. Denne pasienten er 55 år og i arbeid.aa
   Synsfelt hos pasient med avansert RP. Svarte områder indikerer betydelig redusert kontrastoppfattelse, gråaktige områder indikerer litt bedre syn. (Hadde kontrastoppfattelsen vært normal skulle synsfeltet hatt en lys grå farge). Denne pasienten har betydelig svekket sidesyn, men greier seg forbausende bra grunnet et utrolig pågangsmot. I dårlig lys ser hun omtrent ingen ting.  

 

Artikkelvisninger
1879882