Artikkelindeks

 

Sentral serøs chorioretinopati, forkortet CSC. På godt norsk kan sykdommens navn oversettes med vannblemme i netthinnen. Grunnen til at sykdommen oppstår er ukjent, men av en eller annen grunn begynner det å lekke væske fra et blodkar under netthinnen. Dette fører til at væsken samler seg mellom to lag av netthinnen slik at det oppstår en blære. Symptomene er vanligvis at pasienten føler et visst tåkesyn, ihvertfall når blæren sitter rett under macula.Blæren vil vanligvis gå tilbake etter noen uker eller måneder, men har dessverre lett for å komme tilbake. I prinsippet kan sykdommen laserbehandes ved at man med laser brenner bort blodåren som lekker væske. Men i praksis blir dette sjelden gjort. Årsaken er at det kan være svært små marginer mellom det å treffe blodåren som lekker og selve skarpsynspunktet, noe som i så fall kan resultere i varig og betydelig svekket syn. CSC har lett for å komme tilbake og kan etterhvert etterlate seg varig men moderat svekket syn.
  Merk at det er en blære rundt macula
  På OCT sees væsken under makula  godt. Den er velavgrenset i forhold til pigmentcellene omkring. Selve macula sees over toppen av blæren, macula er normal.   

 

Artikkelvisninger
1879862