Artikkelindeks

Vi skal i denne artikkelen beskrive noen spesielle sykdommer i øynene, ikke fordi de er spesielt hyppige, men fordi de viser noe om hvor stor variasjonsbredde det er i et såpass lite organ som øyet.

Vi vil her omtale

1. Epiretinal fibrose

2. Sentral serøs chorioretinopati

3. Maculahull

4. Degenerativ nærsynthet

5. Retinitis Pigmentosa

6. Albinisme

7. Blodpropp i øyet

 


 

 Epiretinal fibose:

Direkte oversatt til norsk betyr navnet her fibrose (arrdannelse) på overflaten av netthinnen. En sannsynlig årsak er at at det skjer noe i øyet som gjør at det løsner fibroblaster (primitive arrceller) eller pigmentceller. Mulige årsaker til dette er at det oppstår en rift i netthinnen, blødning i øye, eller operasjoner, for eksempel for grå stær. De cellene som løsner vil synke bakover i øyet og legge seg på overflaten av netthinnen, lengre bak kan de ikke komme. I løpet av noen måneder vil først cellene formere seg slik at de danner et lag på overflaten av netthinnen. Etterhvert som arrvevet modnes vil dette trekke seg sammen, og man får en sammenkrølling av netthinnen.

Hvis området med fibrose ligger utenfor macula vil pasienten som regel ikke merke noen ting. Men hvis fokus for fibrosen ligger like ved macula, vil pasienten merke at rette linjer begynner å bli skjeve og det oppstår større eller mindre grader av hevelse.

Behandling: I lettere tilfeller trenger tilstanden ingen behandling. I mer uttalte tilfeller der synsskarpheten er betydelig svekket eller linjene betydelig forvridd, kan pasienten opereres. Ved en komplisert mikrokirurgisk operasjon (vitrectomi) fjerner man glassvæsken i øyet. Med fine tenger trekkes fibrosen løs fra netthinnen uten å skade denne. I løpet av noen måneder etter operasjonen vil rynkene i netthinnen glattes ut, hevelsen avtar og synsskarpheten øker.

 

  Tilfelle med moderat epiretinal fibrose . Merk det hvitlige området oppad for macula. I dette tilfellet merket pasienten krøllede linjer samt svekket syn. 
   OCT bilde av pasienten over. Dette er et snitt gjennom macula. Merk betydelig fortykkelse av macula, samt det tynne laget på overflaten av netthinnen. Du ser også tegn til at netthinnen krøller seg under fibrosen.
  Ekstremt tilfelle med epiretinal fibrose. I dette tilfellet strekker fibrosen seg fremover i glassvæsken, og gir et betydelig drag på macula. På bildet ser du en svær arrkake i macula (grålig) med et kraftig drag fremover, dette sees i overkant av synsnerven. Denne pasienten hadde kun gangsyn før operasjon. Etter operasjonen fikk hun tilbake sitt lesesyn.
   OCT bilde av pasienten ovenfor. Merk kraftig arrdrag mot macula, kraftig fibrose overflaten av netthinnen og uttalt hevelse i macula.

 

   

 


 

Sentral serøs chorioretinopati, forkortet CSC. På godt norsk kan sykdommens navn oversettes med vannblemme i netthinnen. Grunnen til at sykdommen oppstår er ukjent, men av en eller annen grunn begynner det å lekke væske fra et blodkar under netthinnen. Dette fører til at væsken samler seg mellom to lag av netthinnen slik at det oppstår en blære. Symptomene er vanligvis at pasienten føler et visst tåkesyn, ihvertfall når blæren sitter rett under macula.Blæren vil vanligvis gå tilbake etter noen uker eller måneder, men har dessverre lett for å komme tilbake. I prinsippet kan sykdommen laserbehandes ved at man med laser brenner bort blodåren som lekker væske. Men i praksis blir dette sjelden gjort. Årsaken er at det kan være svært små marginer mellom det å treffe blodåren som lekker og selve skarpsynspunktet, noe som i så fall kan resultere i varig og betydelig svekket syn. CSC har lett for å komme tilbake og kan etterhvert etterlate seg varig men moderat svekket syn.
  Merk at det er en blære rundt macula
  På OCT sees væsken under makula  godt. Den er velavgrenset i forhold til pigmentcellene omkring. Selve macula sees over toppen av blæren, macula er normal.   

 


 Maculahull:
Maculahull skyldes at den naturlige glassvæskeløsning (corpusprolaps) fører til drag på macula som etterhvert gjør at det rives et hull i macula. Det lille lokket som rives løs forsvinner fremover i glassvæsken. Ubehandlet gjør tilstanden at synet reduseres til gangsyn. TIlstanden kan opereres, men resultatene kan være så som så, spesielt hvis hullet ikke er ferskt.

  OCT bilder  som viser dennelsen av maculahull.Det øverste bildet viser at hinnen som danner bakre avgrensning av glassvæsken trekker på macula. Hvis draget blir for sterkt, kan det rives hull i macula slik neste bilde viser. Bildet viser en defekt i macula. 
  Gjennomgående makulahull.Dette hullet har stått en tid fordi kantene er avrundede. Prognosen mht. operasjon er bedre med ferske hull.  

 


 


Degenerativ nærsynthet: Nærsynthet oppstår gjerne i ungdommen i forbindelse med at kroppen vokser. Øyet vokser i lengderetningen - akselengden øker. Hos enkelte kan nærsyntheten være formidabel og degenerativ nærsynthet oppstår sjelden før nærsyntheten er over -12 til -15. Når øyet vokser skjer det ved at øyeveggen (sklera) tøyes ut og nervecellene på innsiden strekkes. Tilslutt blir netthinnen så strukket at den kan revne og den hvite bindehinnen blir synlig. Der netthinnen revner oppstår det blinde områder , såkalt skotomer.

 
 
aaa
Bildet viser et øye med degenerativ nærsynthet. Merk at nervecellene (orange) er borte fra maculaområdet. Denne pasienten har dårlig gangsyn ettersom macula er omfattet av området med atrofi - nervecellesvinn.

  Retinitis Pigmentosa (RP): På landsbasis regner man med at ca 1500 mennesker har denne sykdommen. Sykdommen kan være arvelig slik at det er flere tilfeller i familien, eller sporadisk. Sykdommen skyldes en eller flere forskjellige stoffskiftefeil i netthinnen. Det karakteristiske funnet når man ser inn i øyet er såkalte beinlegemetegninger, dvs. brunlige og kantete pigmenteringer som gjerne starter i periferien av netthinnen men som etterhvert når inn til de sentrale delene. Pasientene kan ofte fortelle at de har problem med mørkesynet. De ser nesten ingenting i svakt lys. Dette skyldes at de områdene som først rammes er de som inneholder staver. Staver er nerveceller som har størst lysfølsomhet i svak belysning. Motsetningen er tapper: Disse nervecellene er lokalisert omkring macula, de er også ansvarlige for fargesynet. Etterhvert som sykdommen skrider frem vil synsfeltet bli mindre og mindre og pasienten kan etterhvert bli helt blind. Ikke sjelden er sykdommen kombinert med tunghørthet eller døvhet, vi snakker da om det såkalte Ushers syndrom.

  Bildet viser bilde av pasient med RP. Du ser typiske benlegemetegninger rundt blodårene og perifert for disse. Du ser samtidig at netthinnen er tynnere i periferien, faktisk er nervecellene her borte. Fordi denne delen av netthinnen brukes i mørke er pasienten nattblind, mens hun fungerer nenlunde normalt når lysforholdene er gode. Denne pasienten er 55 år og i arbeid.aa
   Synsfelt hos pasient med avansert RP. Svarte områder indikerer betydelig redusert kontrastoppfattelse, gråaktige områder indikerer litt bedre syn. (Hadde kontrastoppfattelsen vært normal skulle synsfeltet hatt en lys grå farge). Denne pasienten har betydelig svekket sidesyn, men greier seg forbausende bra grunnet et utrolig pågangsmot. I dårlig lys ser hun omtrent ingen ting.  

 
  Albinisme: Dette er en sykdom der pigmentceller mangler helt eller delvis i kroppen. I denne sammenheng vil vi bare se på albinismens effekt på øyet. Denne arter seg på 2 måter. Først ved at regnbuehinnen (iris) er veldig fattig på pigment og blir gjennomskinnelig. Lyset trenger derved bakover i øyet selv om pupillen er liten og dette gjør pasienten mye mer lysømfindtlig.Det andre er at netthinnen mangler pigmentceller som er nødvendig for at nervecellene skal fungere normalt. På bildet ser vi blodårene fra dypere lag mye tydeligere enn vanlig fordi pigmentcellene mangler. Personer med albinisme er ofte svaksynte med dårlig visus , typisk i området 0.1. Ofte har de nystagmus, eller urolige øyne. Grunnen til dette kan være at øyet er mer tilpasset å oppdage bevegelige objekter, og når synet er dårlig vil en bevegelse av øyet i stedet for objektet føre til at kontraster blir tydeligere. Ofte greier personer med albinisme seg forbausende bra på tross av det dårlige syn. Dette skyldes at de har hatt synshemningen helt fra barnalder og har tilpasset seg sin synshemning ved å utvikle andre sanser.

 

 

  Blodpropp i øyet: I dette tilfelle har venen sentralt i synsnerven blitt nesten helt tett. Trykket inne i blodårene øker og det oppstår blødninger i netthinnen. I dette tilfelle hadde pasienten fortsatt gangsyn med dette øyet, men dette kan forverre seg. I verste fall blir pasienten helt blind. Det kan oppstå problemer med nye blodårer i fremre deler av øyet - slik at pasienten utvikler en spesiell type grønn stær (neovaskulært glaukom) som gjør at pasienten blir blind og får smerter. Det eneste man kan gjøre for å hindre at en begynnende blodpropp utvikler seg videre er å gi blodfortynnende behandling. Denne behandlingen er omdiskutert, og det er slett ikke alltid at den virker. 
     

 

PS: Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om alle artikler. Bruk E-mailadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Artikkelvisninger
1879886