Artikkelindeks

Vi skal i denne artikkelen beskrive noen spesielle sykdommer i øynene, ikke fordi de er spesielt hyppige, men fordi de viser noe om hvor stor variasjonsbredde det er i et såpass lite organ som øyet.

Vi vil her omtale

1. Epiretinal fibrose

2. Sentral serøs chorioretinopati

3. Maculahull

4. Degenerativ nærsynthet

5. Retinitis Pigmentosa

6. Albinisme

7. Blodpropp i øyet

 

Artikkelvisninger
1879806