Artikkelindeks

 

Synshemning og visus

Som man vil forstå er det mange forbehold når man skal angi synets anvendelighet, men jeg kan antyde noe om grad av synshemning utfra visusgrense.

 

 

Visus

Synshemning

0.7-1,0

Ingen eller liten synshemning

0.6-0.5

Noe leseproblemer

Under 0.5

0.5 er grense for bilkjøring

Under 0.3

Økende leseproblemer, men pasienten kan ofte lese med sterkere briller

0.1-0.3

Pasienten kan lese med lupe

Fingertelling 1-4m

Lesing kun mulig med leseTV

Artikkelvisninger
1431683