Artikkelindeks

 

Hvordan måles synsstyrke (visus) ?

Synsstyrke eller visus måles gjerne ved at man ser på en tavle med bokstaver i avtagende størrelse. Med et visus på 1,0 8 eller 20/20 ser man gjerne de minste bokstavene, mens visus 0.1 (20/200)betyr at man kun ser de største bokstavene. Er visus dårligere enn dette snakker vi om fingertelling på det antall meter pasienten kan telle fingre på. Og greier ikke pasienten å telle fingre når disse holdes opp rett foran øyet er man kommet ned til lyssans.

 

Hva er normalt visus?

Et ungt menneske vil oftest ha et visus på 0.8 eller bedre. Enkelte kan til og med ha visus på 1,5 eller bedre. Visus måles gjerne med den beste brillestyrke man kan finne til pasienten, såkalt korrigert visus. Dette sier noe om øyets totale evne til å se. Det er mange andre faktorer i tillegg til visus som betyr noe for anvendeligheten av synet, slik som fargesyn, kontrastsyn, mørkesyn, lysømfindtlighet og sidesyn eller synsfelt og selvfølgelig mental kapasitet.

 

Hva påvirker visus?

Visus avtar noe med alderen, men i veldig forskjellig grad. Er visus 0.7 hos en 90 åring vil man være veldig fornøyd og personen vil som regel oppleve at synet er godt. Opplever man annen sykdom som går ut over almentilstanden som for eksempel langtkommen kreftsykdom kan visus være svekket til kanskje 0.3 uten at man kan finne noe spesifikt galt med øynene.

Jeg pleier å si det slik at visus ikke er noe øyet ser – men noe hjernen oppfatter at øyet ser. Man kan se dette hos demente pasienter, for eksempel med Alzheimer Av og til får man ikke opp visus høyere enn 0.3-0.4 og finner ingen annen årsak. Årsaken er at det å lese bokstaver på en tavle krever en gjenkjennelse og tolkning av symbolet, og av og til er denne symbolforståelsen så dårlig at det slår ut på visustesten i betydelig grad.

 


 

Synshemning og visus

Som man vil forstå er det mange forbehold når man skal angi synets anvendelighet, men jeg kan antyde noe om grad av synshemning utfra visusgrense.

 

 

Visus

Synshemning

0.7-1,0

Ingen eller liten synshemning

0.6-0.5

Noe leseproblemer

Under 0.5

0.5 er grense for bilkjøring

Under 0.3

Økende leseproblemer, men pasienten kan ofte lese med sterkere briller

0.1-0.3

Pasienten kan lese med lupe

Fingertelling 1-4m

Lesing kun mulig med leseTV


 

Hjelp ved svekket syn

For de som har svekket syn der briller ikke hjelper, eller hjelper i for liten grad er det 2 -3 tilbud man skal være oppmerksom på.

Hjelpemiddelsentralene: Kommunene har sentre der optikere og synspedagoger med spesiell utdannelse  kan hjelpe pasientene med å tilpasse hjelpemidler  , både til lesing (i første omgang luper (forstørrelsesglass) evt. med lys og stativ) og   i de mest langtkomne tilfeller også lese TV der teksten kan forstørres i betydelig grad. Det vil være sentralt  i tilpasningsprosessen  om pasienten kan nyttegjøre seg  hjelpemidlene.  Man kan også få andre hjelpemidler som talende klokker og lignende. Stort sett koster disse hjelpemidlene svært lite for pasienten.

Svaksynsoptikere: Endel optikere har  spesialisert seg på svaksynsoptikk, og man kan der oftest få den samme hjelp som på hjelpemiddelsentralene - og ofte med kortere ventetid.

Blindeforbundet er en interesseorganisasjon som gir veiledning og hjelp for blinde og svaksynte.

De har synskonsulenter som kan komme på hjemmebesøk, og driver 3 kurssentre i Norge for svaksynte, i Hurdal, på Askøy utenfor Bergen og i Evenes utenfor Harstad. Mange pasienter føler at de har utbytte av å være på kurs , både praktisk ved tilpasning av hjelpemidler - og mentalt ettersom man forstår at man kan ha et rikt liv selv om synet svikter.

Blindeforbundet kan kontaktes gjennom www.blindeforbundet.no

 

PS: Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om alle artikler. Bruk E-mailadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Artikkelvisninger
1431707