Artikkelindeks

 

En liten rapport fra oppholdet i Bangladesh sommeren 2010

Sommeren 2010 ble det lite seiling - for Svein var i Bangladesh. Han jobbet for Impact Foundation Bangladesh, en veldedig organisasjon som driver helsetjenester for de aller fattigste  i utkantområdene i Bangladesh. Svein tjenestegjorde  som øyekirurg på en båt som flyttes omkring på elvene der behovet er størst. Båten heter Jibon Tari som betyr "Livets Båt". I juli er det monsuntid i Bangla, dvs. det regner MYE! Vannet  kan i løpet av noen måneder stige med 10 meter. Da blir det trangt om plassen i verdens mest overbefolkede land.

 

Det flytende hospitalet - Livets Båt

 

Jibon Tari inneholder legekontorer og operasjonsstuer og alt man trenger for å utføre avansert kirurgi. Båten ligger ofte 4  måneder på hvert sted. I denne perioden opereres det innenfor fagområdene øye, øre-nese-hals, ortopedi og gynekologi. Sistnevnte omfatter fistelkirurgi, dvs. fødselsskader hos kvinner hvor alt revner under fødselen og gjør at kvinnene senere blir utstøtt pga lukt og renslighetsproblemer. En operasjon kan medføre at de blir godtatt i samfunnet igjen.

Kø for å få hjelp på Livets Båt

Det er omfattet med stor interesse når Jibon Tari kommer til et nytt sted. For mange er dette eneste muligheten til å få hjelp med invalidiserende medisinske problemer. Det er alltid kø for å bli registrert og kanskje få muligheten til behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelvisninger
1879808