Artikkelindeks

 

- Ptose (hengende øyelokk). 

 

Til forskjell fra ovennevnte tilstand sitter årsaken her ikke i huden som henger over øyelokkskanten - at muskulaturen inne i øyelokket er svekket. Dette kan selvfølgelig forekomme sammen med hudoverskudd på øyelokket (se over), men er en egen tilstand som må angripes på en annen måte. 

I uttalte tilfeller kan man observere slika pasienter på gata ved at de legger hodet bakover slik at man kan se gjennom den lille øyespalten som tross alt er der. 

Den vanligste formen er imidlertid en tilstand som kan forekomme med alder, som skyldes at senen som løfter øyelokket undergår en degenerasjon slik at den tøyes ut. Selv om muskelen som sitter over og bak øyet trekker seg sammen - blir ikke kraften overført til øyelokkskanten - pasienten greier da ikke å løfte øyelokket. I uttalte tilfeller vil øyelokkskanten dekke pupillen, helt eller delvis. 

 

Det vi gjør med operasjonen er å trekke sammen senen som er tøyd ut med suturer, slik at denne blir forkortet (levator-duplikasjon). Dette er en takknemlig operasjon ved denne tilstanden. Det kan være vanskelig å dosere sammentrekningen nøyaktig , slik at øyelokkene dekker like mye av øyet på hver side - men pasienten blir som regel svært fornøyd med å kunne se. (når øyelokket ikke kan løftes så pupillen blir synlig - blir det selvfølgelig dårlig syn). Det er også en viss risiko for at pasienten ikke greier å lukke øyet ordentlig etter dette - men dette problemet lar seg som regel løse med uttøyninger av senedraget i ukene etter operasjonen. 

En spesiell form av dette forekommer hos barn eller hos pasienter med sjeldne muskelsykdommer (dystrofia myotonica er den hyppigste)  og skyldes da manglende utvikling eller funksjon  av muskelen som løfter øyelokket. Dette må opereres på spesialavdeling. Det man da  oftest gjør er å legge inn en tråd som gjør at pasienten  mer effektivt kan bruke pannemuskulaturen til å løfte øyelokket.  

Artikkelvisninger
1879890