Artikkelindeks

 

Synsnervene og glaukom:

Så litt om synsnervene som er en sentral parameter i diagnostikken av glaukom.  Nedenfor er vist bilder av en normal synsnerve, en med moderat glaukomskade og en med langtkommen glaukomskade.

  Normal synsnerve (papille) . Merk rikelig med rosa nervevev med liten excavasjon (dvs. det lysere området like til venstre for blodårenes utspring).
  Moderat fremskredent glaukom. Det er her kun en smal brem med nervevev langs kanten av synsnerven. Den sentrale excavasjon er mye større og blodårene må sno seg over kanten før de forsvinner ut i netthinnen. Denne pasienten har store synsfeltutfall, men sentralsynet (=lesesynet) er ganske godt bevart. 
 

Tilfelle med avansert glaukom. Så godt som alt nervevev er borte og excavasjonen inntar hele synsnerven. Denne pasienten kan såvidt skimte lys.

Dette ser jo greit ut, de fleste ser forskjellen på disse synsnervene. Men så kommer problemene:

 

Artikkelvisninger
1879863